Kiralama Koşulları

loading

KUR HESAPLA

1. Bu sözleşme ile kiralayan (S-Line), bu sözleşme süresi içinde değişik zamanlarda kiracının talep ettiği araç ve/veya araçları bu sözleşme koşulları ile kiraya vermiş, kiracı da kira sözleşmesi genel koşulları kabul etmek suretiyle aracı kiralamıştır. 
2. Ekonomik sınıf araç grupları için 21 yaş ve min. 1 yıllık sürücü belgesi, orta sınıf araçlar için 25 yaş ve min. 3 yıllık sürücü belgesi, üst sınıf araçlar için 27 yaş ve min. 5 yıllık sürücü belgesine sahip kişiler S-Line Rent-a-Car ‘ın oto kiralama hizmetlerinden yararlanabilir. 3. Kiracı, karayolları yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi v.b.) kiracı sorumludur. 4. Kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların ferilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) kiracı sorumludur. 5. Kiralama süresi en az 4 gündür. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme durumlarında, gecikme süresinin 2 saati geçmesi halinde tam gün ücret alınır. 6. Kiracı aracı kararlaştırılan günde iade ve teslim etmek zorundadır. Bütün uzatmalar için S-Line Rent-a-Car ‘a başvuru yapacak ve onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, Kiracının hukuka aykırı davrandığı taraflarca kabul edilmiştir. 7. Kira başlangıcında araç kullanıcılarının sürücü belgelerini ve kullanılabilir durumdaki kredi kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ödemeler kiralama başlangıcında geçerli bir kredi kartı ile yapılır. 8. Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat kapsamında araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. Kiralama süresi 1 aydan fazla ise, bloke tutarı aylık kiralama bedeli kadardır. Kiracı, blokaj üzerinden ilave gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, hizmet bedeli maksimum 100 TL’ye kadar olmak üzere her bir ceza tutarının %20+KDV kadar ücretlendirilecektir. Tüm araçlarda HGS tanımlı olup kira dönüşü geçiş yapılan HGS kullanım bedeli geçici blokajdan tahsil edilerek kalan provizyon bedeli kiracıya iade edilir. OGS ‘nin kullanımından kaynaklı oluşabilecek kaçak geçiş cezalarını kiracı ödemekle yükümlüdür. 9. Kiracının talep etmesi halinde, sigorta kapsamını genişleten aşağıdaki ek sigortalar satın alınabilir; 

Mini Hasar Sigortası; araç grubuna göre limitleri değişkenlik gösteren, kontratta teminat limitleri belirlenmiş bedele kadar olan müşteri yazılı beyanı ile polis raporuna gerek kalmaksızın oluşan maddi hasarları kapsamaktadır. Mini hasar sigortasının belirlediği teminat bedelinin üzerinden oluşan hasarlarda kiracı tüm hasar bedelinden sorumludur. 2 Mini hasar sigorta kapsamında kiralanan aracın karoser aksamında hasar olmadan tek başına cam, lastik, farda oluşacak hasarlar mini hasar kapsamı dışında kalmaktadır. 

- LCF Sigortası; kiralanan aracın karoser, dış aksamında hasar olmadan tek başına zarar görmüş 1 lastik(Jant hasarları hariç) veya 1 cam(dış dikiz ayna camı hasarları hariç) veya 1 farda oluşacak hasarlar LCF sigorta teminat kapsamına alınmaktadır. 

- İhtiyarı Mali Mesuliyet Sigortası; zorunlu mali mesuliyet sigortasına ek olarak üçüncü şahıslara karşı maksimum 250.000 TL tutarında güvence sağlar. 

- Ferdi Kasa Sigortası; sürücü ve araç içerisindeki yolcuları sigorta limitleri dahilinde güvence altına alır. 
10. Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı artırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından kiracı sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında S-Line Rent-a-Car ofislerine mutlaka bilgi verilmesi gerekmektedir. Bilgi verilmediği takdirde araçta oluşabilecek tüm maliyetler kiracı tarafından ödenecektir. 11. Kiracı, aracı teslim aldığı hali ile aracın kiralandığı şehirde, başlangıçta belirtilen günde, saatte ve kiralayanın isteği üzerine daha erken bir tarihte iade ve teslim edecektir. 12. Kiracı, kiralayanın isteği üzerine, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur; 

a. Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini, 

b. Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden sigorta ücretleri ve diğer ücretler, 

c. Aracın, teslim alınan ofisten farklı bir lokasyonda/şehirde bırakılması durumunda bırakılan yere kadar kiralayan tarafından belirlenen tek yön ücreti, 

d. KDV ve sorumlu olunacak diğer vergiler, 

e. Kira süresi içinde, kiralayanın hatasından doğanlar dışında araca, kiracı ve başka sürücü ile veya kiralayana karşı kesilen park etmek, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri, 

f. Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, kiralayanın giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar kiracı tarafından ödenecektir. Ancak kiracı, kirası sözleşmesinde ilgili “Kabul Eder” hanesini imzalamak ve önceden kasko muafiyet sınırı pirimini ödemek kaydı ile anlaşmada yer alan tüm koşullara uygun olarak aracı kullanmak ve işlemleri tamamlamak kaydı ile araç sigortasından yararlanabilecektir. 

g. Kiracı, aracın mekanik ve kaporta açısından (kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında) sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. Kişilerin talepleri de dâhil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Örneğin; hatalı vites değiştirmesi sebepli oluşan zararları, uyarı ışığının yanmasına rağmen aracın kullanılmaysa devam edilmesi, aracın altının vurulmasından sonra aracın kullanılmaya devam edilmesi, kira süresinde ortaya çıkan bakım ihtiyacın rağmen bakımının bildirilmemesi ile oluşan zararlar, 

 h. Aracı kiralayanın dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücü ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar geçersiz sayılır ve kiracı ile kullanan kişiler tüm hasarlardan sorumlu tutulur. 

i. Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçların yakıtları S-Line Rent-a-Car tarafından tamamlanarak yakıt tutarları kiracının ödediği provizyon bedelinden düşülecektir. 3 

j. Kira dönemi ile ilgili trafik cezaları da kiracılar tarafından kiralama sonunda ödenmedi ise provizyon bedelinden düşülecektir. Kiralama bitiminde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları, bilgilendirmek sureti ile kiracının kira başlangıcında ibraz ettiği kredi kartından tahsil edilecektir. 

k. S-Line Rent-a-Car ofisinin bulunduğu şehirden farklı bir şehirde teslim etme/alma durumlarında, ofise olan uzaklık üzerinden kiralayanın belirlediği tutarda KM başına sabit ücret alınır. Aracın teslim alınan lokasyondan farklı bir bölgede iade edilmesi durumunda tek yön tarifesine göre ücret uygulanır. 

 l. Kiracının iş bu anlaşma gereğince yapılması gereken ödemelerin tahsili sırasında kiralayanın yaptığı giderler, 

m. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, depozito olarak alınan kredi kartı sliplerinin, kiralama sözleşmelerine uygun şekilde kiralayan tarafından doldurulmasına ve tahsil edilmesine kiracı itiraz edemez. 13. Kiracının, S-Line Rent-a-Car tarafından uygulanan standart sigorta kapsamını ve mini hasar sigortasını kabul etmiş olmasına rağmen aşağıdaki belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi halinde hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder. 

a. Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise, 

b. Kaza tespit formunda/raporunda kazanın Kiracının tek taraflı kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında (Araçların hızlarını hava, yol, görüş, teknik özellikler ve trafik durumuna uygun kullanmamak dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri kayıtların belirtilmesi halinde) 

c. Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda, 

d. Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlemediği, çift taraflı kazalarda tutanağın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda ve bununla birlikte kasıtlı kazalarda, yüksek devir kullanım nedeni ile oluşacak hasarlarda, lastik patlaması sonucunda jant sürüşe devam edilmesi kaynaklı oluşacak hasarlarda, trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde, trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde, kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde, 

e. Üçüncü şahıslara ve araç içerisindeki yolcular verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dâhil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasıran kiracıya aittir. 

f. Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması, lastik hasarları, jant hasarları (LCF Sigortası satın alınmamış ise) 

g. Jant kapağı ve stepne kaybı/hasarları 

h. Ruhsat, plaka, yangın söndürme tüpü ve araç içi ekipmanların (kül tablası, çakmaklık, havalandırma panelleri, vb.) zarar görmesi 

i. Anahtar kaybı, kullanım kaynaklı anahtar hasarları 

j. Sigorta teminat kapsamına girmeyen her türlü hasar ve zararlar, 14. Kiracı, araç teslimi sırasında belirlenen ücreti, sonradan oluşacak maliyetleri ise kira bitiminde kredi kartı veya nakit olarak gerçekleştirecektir. Cari hesap çalışan kiracılar oluşacak borç ile ilgili ödemelerini fatura kesiminden sonra nakden yada banka üzerinden gerçekleştirecektir. Vaktinde ödeme yapılmadığı taktide hiçbir ihtar yada ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel alacağını ve fatura tarihinden itibaren %5 gecikme faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz ve tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. 15. Araç, aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır; a. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu/yük taşımacılığı, herhangi bir vasıtayı çekme/itme işlemi, gümrük mevzuatına ve diğer gelir kanunlara aykırı maddelerin taşınması, bulundurulması veya diğer gayrı kanuni işlemlerde, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında, motor sporlarında yarışmak. b. Trafiğe kapalı veya uygun olmayan yollarda, araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak şekilde yük/eşya taşınması, aracın kapasitesinden fazla kişi taşınması, araçların teknik yapıları ve tahammüllerine uygun olmayan yol (bataklık, arazi, dere yatağı, vb.) ve durumlarda kullanımı, aracın kiracıdan başka biri tarafından kullanılması. Bununla beraber, aracı kullanacak şahsın anlaşmadaki sorumluluklarından kurtulamayacağı gibi kullanan ile birbirini takiben sorumlu olacaktır. c. Ülke sınırları dışında, yasal hız sınırları dışında, sözleşme kapsamında belirtilen kuralların dışına çıkılması nedeni ile oluşan hasarların tamir bedelleri, kaza nedeni ile oluşan tüm masraflar ve tazminatlar kiracı tarafından ödenir. 16. Kiracıya verilen araçta hasar oluşması halinde, kiracıdan ayrıca hasarın %51 oranında hasar takip bedeli alınır. Aracın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda, kiracı olası kaza veya hırsızlıklara karşı önlem almakla mükelleftir. Kiracı, tedbir mahiyetinde kapıları kilitli olarak ruhsatı araçta bırakmamak kaydı ile araıı güvenli bir yere park etmek durumundadır. Aracın çalınması halinde, aracın anahtarı ve ruhsatını , ilgili emniyet birimlerine haberdar ettiğini ispatlamak kaydı ile en yakın S-Line Rent a Car ofise 24 saat içerisinde teslim etmek zorundadır. Bahsi geçen tedbirlerin alınmaması ve/veya aşırmaya dayalı olarak araç çalınmasına neden olunması halinde, kiracı araç bedelini ve diğer tüm masrafları ödemeyi peşinen kabul eder. 17. Araç ile mal veya yolcu taşınması halinde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek her türlü hasar ve zarardan münhasıran kiracı sorumludur. 18. Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda, kiracı durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili birimlere bildirmek, tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde S Line Rent a Car ofislerine ulaştırmak durumundadır. 19. Kiracı veya yukarıda 12-h maddede belirtilen herhangi bir yetkili sürücü trafik sigorta poliçesi ile sigortalıdır. Kiralayan 3. Şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluğu akdedilmiş mali mesuliyet sigortaları teminatı sınırları içinde sigorta şirketlerinden alabileceği tazminat miktarında yüklenir. Bu miktarın üstündeki maddi ve manevi tüm tazminat ve hukuki sorumluluk kiracıya ait olup kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri alacaktır; 

a. İlgili tarafların ve tanıkların ad ve adreslerini almak, sorumluluğu veya suçu sabit olmadıkça suçu kabullenmemek, yeterli güvenlik önlemleri almadan aracı terk etmemek, herhangi bir kaza ve hasar halinde en yakın S-Line Rent a Car ofisine bilgi vermek, ayrıca gerekli şema da dahil olmak zere kiralayanın kaza raporunu tamamlatmak, başka birinin suçunun tespiti gerekiyorsa veya yararlı yahut ölüm varsa derhal en yakın polise haber vermek. 20. Kiracı, kiralayanın kendi sigorta şirketiyle akdettiği ferdi kaza sigortası poliçesinin hüküm ve şartları kapsamında ve ön sayfayı imzalamak suretiyle öngörülen bedeli ödemesi kaydıyla sigorta edilmiş olacaktır. 21. Aracın sigorta şirketine yansıyacak bir hasarının olması halinde, kiracı belgeleri ve prosedürleri tamamlayarak teslim etmek ile yükümlüdür. Belge ve prosedürleri tamamlayıncaya kadar geçecek sürede günlük kiralama fiyatı üzerinden kira sözleşmesi işlemeye devam edecektir. 22. Kiralayan aracı kiracından geri aldıktan sonra, aracın içeirsinde kalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir. Kiracı kira süresi içinde aracın periyodik bakımını otomobilde bulunan talimat kitabına göre yaptırmaya mecburdur. Servislerde, S-Line Rent a Car ‘ın bilgisi dahlilinde gerçekleştirilecek işlemlere ait faturaların ibrazı halinde bedeller kiracının borcundan düşülecek ve kalan tutar kiracıya ödenecektir. Aracın arızalanması halinde, kiralayan derhal aracı emniyetli şekilde part edecek ve en yakın S-Line Rent a Car ofsine haber verecektir. Tamir masrafları ancak S-Line Rent a Car ofislerinin önceden izin vermiş olması halinde kabul edilecektir. S-Line Rent a Cari aracın geri alınması sırasında araçta bulunan nesne ve maddelerin kaybından yada hasar görmesinden sorumlu değildir. Kiracı, sözleşme süresi sona erdiği taktirde hiçbir ihtara gerek olmasızın sözleşmesinin sora etmiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesine rağmen aracu teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında kullanılması ve/veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan , yasal haktan istifade etmeyeceğini ve bu hususlar için haricen başka bir bildirimde bulunmayacağını bildiğini beyan etmektedir. 23. Kiralama süresinin sora ermesi üzerine Kiracı kiralama süresini tek taraflı olarak uzatamayacaktır. Kiracının, kiralama süresini uzatmak istemesi halinde, kiralayanın yazılı onayı ile kira süresi uzatılabilecek veya kiracı yeni verilecek olan araca rıza gösterecektir. Kiralayan, Kiracının kiralama süresini uzatma talebini onaylamaz ise ve her halükarda İşbu Sözleşme kapsamında yapılan her bir araç kiralamasında belirtilen kiralama süresinin sona ermesi üzerine; Kiracı kiralama süresinin sona erdiği gün sözleşmeye konu aracı kiralayanın S-Line Rent a Car ofislerine teslim edecektir. Kira uzatmaları, sonraki kira sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi iş bu sözleşme genel koşulları ile bağlı kalacaktır. Kiracı, sözleşme süresinin sonra ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suş teşkil ettiğini, aracu kira süresi dışında alıkoyamayacağını kabul eder. Kira süresinin sona ermesi sonrasında ve/veya yasarlara aykırı araç kullanımı sırasunda sigorta, teminatlar ve yasal haklardan yararlanamayacağunu bildirini kabul ve beyan eder. 24. Kiralayan işbu Sözleşmeyi dilediği zaman kiracıya mail, faks, sms yolları dahil olmak üzere yapacağı bildirim ile sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak feshedebilecektir. Kiralayan tarafında feshedilmesi halinde iş bu sözleşme de kendiliğinden münfesih addedilecektir. 25. Bu sözleşmede belirtilmeyen ancak kiralayan tarafından bastırılıp kiralama başlangıcında müşteriye verilen ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası kabul edilen bilgilendirme broşürlerindeki kiralama koşulları, kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.  26. Kiracı, iş bu Sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/larda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 27. Taraflar, iş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda kiralayanın belge, defter, beyan ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları tek başına geçerli , tüm tarafları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikame edilemeyeceğini, edilse dahi dikkate alınmayacağını kabul ve beyan etmiştir. 28. Kiracı, kiraladığı araç ile ilgili olarak sözleşme sırasında ve/veya sonradan ortaya çıkacaj her türlü zarar, trafik cezası, köprü geçiş ihlali, hasar, vb. Tüm konulara ilişkin olarak kiraya vere bildirmiş olduğu kredi kartından kirayı verenin dilediği gibi çekim yapmasına şimdiden rıza gösterdiğini, bu konuyla ilgili herhangi bir itirazı olmadığını, bankaya yapacağı bir itiraz olursa kiraya verenin 6 bu belge ile bankanın kiraya verene ödeme yapması gerektiğini, şimdiden kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 29. Araç kirama süresince, müşteriye ait birtakım temel veriler tutmak önem arz etmektedir. Gerekli bilgilerin tamamının alınması şarttır. Bu tarz bilgilerin eksikliği kiralama sürecinin doğru yürütülmesine yarar. Alınması gereken bu bilgiler, rezervasyon, kiralama ve pazarlama amaçlı olarak kiralayana yardımcı olur. Kiralayan bu bilgileri ve içerisindeki bazı hataları düzeltebilir, güncelleyebilir yada silinmesi amacı ile kiralama sırasındaki alınan bilgileri kullanarak kiracıya gönderebilir. 30. İş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklar Türk kanunlarına göre ve Sulh Mahkemelerince çözülecektir.


E-Bülten Üyeliği Bizlerden ilk önce siz haberdar olun!
© 2024 slinerentacar.com
whatsapp

Sitemizin kullanışını iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Devam etmekle çerez kullanımını onaylamaktasınız. Detalı bilgiye {link} üzerinden ulaşabilirsiniz.

X